World Music - Malý průvodce světem world music

Written in Water (2018)

Shooglenifty & Dhun Dhora

Shhoogle Records

18.08.2019 | Zvědavost jako přirozená metoda tvorby zůstává pro skotskou skupinu Shooglenifty už čtvrtstoletí signifikantní, takže úvaha indického festivalu Jodhpur RIFF propojit Skoty s radžastánskými mistry Dhun Dhora vyšla jejich touze po nových výzvách vlastně vstříc. Z alba se ke všemu vyklubala po čertech dobrodružná hudba.


Nadále platí, že festival v roli kurátora neznamená pouze cestu k zatraktivnění programu. Na počátku konfrontace rozdílných hudebních kultur ve smyslu každá akce nutně vyvolává reakci, také nutně nestojí předpoklad zaručeného úspěchu. Kurátorské výzvy především přispívají k lepšímu vzájemnému pochopení a rozšiřují vědomí o kulturní diverzitě jako podstatném úkolu dneška.

Festival RIFF pořádaný od roku 2007 v radžastánském městě Jodhpur, ke všemu v impozantní pevnosti Mehrangarh, považované za jeden z historických divů světa, má za cíl udržovat při životě radžastánskou tradiční kulturu a poskytnout hudebníkům možnost představit se nejen jako lidoví baviči, ale také jako výsostní umělci. Festival podpořený UNESCO, mahárádžou Gaj Singhem a Mickem Jaggerem od Rolling Stones, se radžastánské muzikanty a zpěváky snaží navíc propojit s globální scénou formou promyšlených spoluprací.

V roce 2016 padl tip na Shooglenifty, bohužel zasáhl osud: nejprve podlehl těžké nemoci jejich houslista Angus Grant a rok na to tragicky zemřel takřka nenahraditelný hráč na buben dhol Roshan Khan. Než truchlit, dohodli se členové skupin uctít jejich památku pokračováním v započaté práci.

Spisovatel Rudyard Kipling nepopsal pevnost Mehrangarh jako „dílo andělů, víl a obrů“ jen tak: zahrnuje spoustu nádherných paláců a první dojem po vstupu do sálu Chokelao vepsali i samotní Radžastánci do názvu skladby Hichki, po našem škytavka.

Album není o mičurinském pasování jedné kultury na druhou, jen aby se učinilo zadání zadost. Skotové s Dhun Dhora (Music of The Dunes) spolu vedou hudební dialog, nadhazují si témata a navzájem se překvapují. Třeba radžastánským vnímáním skotských tradičních lamentů zpívaných skvělou Kaelou Rowan: s takřka osudovou naléhavostí je hlasitě rozbubnují.

Shhoogle Records

(pro Český rozhlas)

Jiří Moravčík

 

WWW odkaz

Zpět