World Music - Malý průvodce světem world music

Word of Mouth (2014)

Seth Lakeman

Cooking Vinyl Records

24.03.2014 | U Lakemana neexistuje nic, co bychom z folkového pohledu mohli chápat jako alternativu, přesto nás uvádí do hudby standardu anglického folku se vymykající: k přímočarému springsteenovskému rocku s " vybroušenými melodiemi na první poslech".


Teskné balady střídá s hutnými skladbami odzpívaným pronikavým, dychtivě vtahujícím hlasem podloženým expresivní hrou na housle a pohrává si spíš s detaily, než s formou.

Zatímco předcházející album natočil sám v opuštěném měděném dole, teď se uchýlil do kostela v Cornwallu a nechal se doprovodit hvězdnou kapelou (Ben Nicholls, Cormac Byrne,

Leon Hunt, India Vaughan a Martin Green), do níž patří také folkařka Lisbee Stainton, podporující Lakemana jemným hlasem, což u něho nebylo v minulosti obvyklé. Příběhy nehledal ve sbírkách, ani si je nevymýšlel: opět úzce svázaný s rodným Devonem a Cornwallem si od starších lidí nechal vyprávět o práci v docích, na železnici, putování, potopení Titanicu a druhé světové válce. Rozhodnutí zhudebnit osmnácti měsíční naslouchání vysvětluje jednoduše: sugestivní záznamy setkání s obyčejně neobyčejnými sousedy přidal k albu jako bonusy; mráz těch slov občas leze po zádech.

Trvalou veličinou u Setha zůstává smysl pro vygradování, zdramatičtění skladeb; tohle dokáže naprosto dokonale a nedořečenost nebo mlžení v arsenálu nemá. Míří rovnou na střed, proto začíná být průhledný, ale co na tom, když podlehnout mu je tak snadné, obzvlášť při poslechu vypalovaček The Courier, The Ranger nebo The Wanderer.

Cooking Vinyl Records

Jiří Moravčík

Odkaz na Myspace.comWWW odkaz

Zpět