World Music - Malý průvodce světem world music

Nine Heavens (2008)

Niyaz

Six Degrees Records

28.03.2008 | Úspěch tři roky starého debutu trojice Niyaz získává stále větší platnost.


Stvořitelé „nebojácné world music pro 21. století“ stoupají pořád vzhůru, do prostoru, kde se v dokonalém napětí mísí turecká súfijská poezie a perské milostné ghazaly, orientální filosofie se Západní, akustické nástroje s elektronikou a multikulturní světonázor Iránců žijících v Los Angeles s politiky zdeformovaným pohledem na iránskou kulturu. Takhle by prý podle novináře Nigela Williamsona zněla perská hudba, kdyby tehdejší hudebníci měli k dispozici dnešní studiovou technologii.

V několika jazycích zpívající Azam Ali má stále naléhavě smyslný hlas, krajan a manžel Loga Ramin Torkian zvládl další starobylé akustické nástroje a programátor Carmen Rizzo přestal definitivně vnímat rozdíly mezi transem vycházejícím ze súfijského mysticismu a laptopovými beaty. Dobrodružná moderní súfijská hudba nadále vychází z duchovního zkoumání vazeb mezi Persií, Indií, Tureckem a současností, do níž přesvědčivě vkládají písně perského mystika ze 13. století Amira Khosrau Dehlaviho.

Skepse provázející podobné fúze, stojící na názoru, že bez elektroniky se zájem mladých posluchačů propadá o třídu níž, dostává na druhém disku pádnou ťafku: tytéž skladby přehrají Niyaz za doprovodu excelentních tureckých hudebníků v akustické verzi aniž by z nich vyprchala byť jen kapka extatičnosti, taneční smyslnosti a elektrizujícího napětí.

 

Jiří Moravčík

Odkaz na Myspace.comWWW odkaz

Zpět