World Music - Malý průvodce světem world music

Hardangerské housle

07.04.2010 | Housle z Norska


V roce 1651 je sestrojil Ole Jonsen Jaastad z Hardangeru. Mají kromě běžných čtyř strun ještě další čtyři nebo pět kratších strun, na které se nehraje a které fungují jako rezonanční struny zesilující alikvotní tóny hraných strun. Nástroj má proto úžasný, energický zvuk, využívaný kdysi jako doprovod k tanci nebo při procesích.

Zpět do nástrojů